Now off sale. Tickets available to buy on the door at the New Theatre or by calling 029 2087 8889 | Ddim ar werth nawr. Tocynnau ar gael i’w prynu ar y drws yn Theatr Newydd neu drwy ffonio 029 2087 8889